Izrādē Gangsteromīte

Fantastiskus pārdzīvojumus un košas ainas baudīja skolēni izrādē “Gangsteromīte” Latgales vēstniecībā Gors. Galvenā varoņa Bena un viņa omītes draudzība vedina katru paraudzīties uz paaudžu attiecību vērtību. Pasākums nodrošināts programmas Latvijas skolas soma ietvaros.

Topošie pirmklasnieki izzina skolu

Ludzas 2. vidusskola uzņēma Ludzas pirmsskolas izglītības iestāžu Namiņš, Pasaciņa un Rūķītis audzēkņus – topošos pirmklasniekus. 4.a klases mazie skolotāji darbojās ar ciemiņiem dažādās stacijās – bija jāorientējas burtu un ciparu meklēšanā, dzīvnieku pasaulē, gadalaiku un parādību noteikšanā, mīklu minēšanā. Skolēni bija sagatavojuši iestudējumu Lielā gudrību grāmata, kopīgi tika dziedāts un dejots. Tagad ceturtie un nākamo pirmklasnieku klases audzinātāja Inta Trukšāne sagaidīs jaunos draugus 1. septembrī!
Paldies 4.a klasei un skolotājai I. Trukšānei par aizraujošajām nodarbībām un radošumu!

Lasītprieks lasīt skaļi

 

Lasītprieka sacensības jau kopš 2017.gada rīko Latvijas Nacionālā bibliotēka.  Tā ir iespēja drosmīgi uzstāties publikas priekšā un pārliecināt klausītājus gan par savu lasītprasmi, gan iepazīstināt ar interesantu grāmatu.

16.aprīlī notika skolas mēroga skaļās lasīšanas sacensības Ludzas 2.vidusskolas 5.klašu skolēniem. Lasītprasmē sacentās 33 dalībnieki. 

Uz otro kārtu izvirzīti 6 skolēni (Artjoms Filimonovs, Ivans Kuzņecovs, Viktorija Šuvikina, Poļina Višņakova no 5.b un  Dāvids Lapins, Viktorija Šidlovska no 5.a). 

Tagad gaidīsim otro kārtu – reģionālo finālu, lai mūsu skolas  pārstāvji varētu demonstrēt savas prasmes arī citiem. Lai veicas!

Izstrādāto projektu aizstāvēšana

 
 
Noslēgusies projektu aizstāvēšana kursā Projektu darbs 12. klasēs. Prezentēti un izvērtēti jauniešu darbi, kas piesaistīti kādam no padziļinātajiem kursiem gan pētnieciskajā, gan sabiedriskajā darbā, gan dizaina risinājumos un mākslinieciskajā jaunradē. Bija jāizklāsta darba gaita no idejas līdz gala rezultātam, raksturojot gan izvēlētās darba metodes, gan panākumus un grūtības, gan pilnveidotās caurviju prasmes.
Darbu tematika visdāžādākā – sociālā mācību uzņēmuma izejvielu ilgtspējai izveidošana; zinātniski pētnieciskais darbs putnu fluorescences izpētē; labdarības pasākumi dzīvnieku aprūpē; skolas depozīta punkta izveide; pētīta laimes izjūtas un lasīšanas saikne; nodarbību un aktivitāšu izstrāde pusaudžiem un jauniešiem mūzikas jomā, veselīga dzīvesveida popularizēšanā, brīvā laika pavadīšanā; gleznoti mākslas darbi anime, reālisma un ekspresionisma žanrā, kas atveido stilizētus fantastiskus tēlus dažādos laikmetos un kultūrās. Visi projekta darbi raisīja interesi gan jauniešos, gan klausītājos, rosināja uz diskusijām, uz kritisku vērtējumu

Piedalies un dalies projektā!

 
Turpinās Ludzas 2. vidusskolas jauniešu biedrības RIK (Radošo Iniciatīvu Klubs) īstenotais JSPA Erasmus+ līdzdalības projekts “Piedalies un dalies”. 15.aprīlī piecu novada skolu (Ludzas 2. vidusskola, Ludzas pilsētas vidusskola, Ciblas vidusskola, Kārsavas vidusskola, Zilupes vidusskola) jaunieši kuplā skaitā devās uz Ludzas novada pašvaldību, lai izzinātu gan domes, gan pašvaldības darbu. Piedalījāmies Teritoriālas un attīstības komitejas sēdē, domes priekšsēdētājs E. Mekšs iepazīstināja ar visu nodaļu darba specifiku un struktūru. Aptaujās esam secinājuši, ka skolu jaunieši nezina pašvaldības un domes atšķirību, daļa nezina vai nav saskārušies ar lietām, kas skar dzīvesvietas deklarēšanu, mājokļa jautājumiem, nodarbinātību, budžeta lietām, sociālo atbalstu, nav izpratnes par vēlēšanu sistēmu, nav priekšstata, kā tiek pieņemti lēmumi, kas skar katru no mums. Nezināšana rada bažas par savu iederību un līdzdalības iespējām sabiedrības procesos. Lai veicinātu jauniešu iesaisti un izpratni par procesiem sabiedrībā, šoreiz projektā tiek likts akcents uz sadarbību ar lēmējpieņēmējiem.
Nākamā aktivitāte pašvaldībā plānota domes sēdes simulācija, kad jaunieši paši iejutīsies deputātu lomās, diskutējot par dažādu lēmumu pieņemšanu. Tāpat projektā jaunieši apgūst dažādus digitālos rīkus, mācās veidot interaktīvas izlaušanās istabas, notikusi nodarbība ar jauniešu treneri, kas mācīja un iedrošināja katru pārvarēt kūtrumu, līdzdarboties, apgūt prasmi diskutēt, kā arī pamatot viedokli.
Paldies domes priekšsēdētājam Edgaram Mekšam par atvēlēto laiku un saistošo sarunu, paldies Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistei Janai Dukaļskai par vizītes organizēšanu

Projekta KODS: L.A.U.K.I. -2 noslēgums

12.aprīlī Jelgavas pils Sudraba zālē noslēdzās projekts ” KODS: L.A.U.K.I. -2” (īstenoja Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs kopā ar Britu padomes (British Council Latvia) pārstāvniecību Latvijā atbalstu), kurā piedalījās Ludzas 2.vidusskolas komanda kopā ar LBTU Malnavas koledžas jauniešiem. Noslēguma pasākumā tikās visas iesaistītās komandas un katra prezentēja savu nozari: lauksaimniecība, mežsaimniecība, pārtikas tehnoloģijas un citas. Jaunieši bija rūpīgi gatavojuši ne tikai prezentācijas, bet arī dažādas aktivitātes.
Katrai komandai tika dota iespēja apmeklēt savas nozares fakultāti un kaut nedaudz iekāpt studenta kurpēs, apmeklējot dažādus kabinetus un studentu atpūtas telpu.
Pasākuma noslēgumā jaunieši tika iesaistīti improvizācijas teātra aktivitātēs – izspēlējot dažādas etīdes, kuras izraisīja atvērtību, radošumu un jautrību.
Paldies projekta vadītājai, organizatoriem, sadarbības komandām, visiem uzņēmējiem par atbalstu un ieguldīto darbu jauniešu izglītošanā un saliedēšanā.

Piens un augļi mani draugi

#KONKURSS “Mana veselīgā ēdienkarte” – aizraujoša iespēja 1. – 4. klasēm izpaust savu radošumu un zināšanas par veselīgu uzturu!

✂️📕 🎨 Konkursā skolēni aicināti izveidot radošus darbus vai projektus, kas attēlo to, kā viņi redz savu veselīgo ēdienkarti (zīmējumus, kolāžas, komiksus u.tml.).

📬Lai pieteiktu klasi, audzinātājam vai citam izglītības iestādes pārstāvim līdz 22. aprīlim jāaizpilda elektroniskā pieteikuma anketa —> bit.ly/piensunaugli .

Radošie darbi jāiesniedz līdz 30. aprīlim, nosūtot uz e-pastu konkurss@vatp.lv vai nogādājot klātienē (adrese: Ventspils Augsto tehnoloģiju parks 1, Ventspilī, LV-3602).

🍏Iesniegtos darbus vērtēs žūrija, un pirmo trīs vietu ieguvēji tiks noteikti divās klašu grupās: 1.-2. klase, 3. – 4. klase.

🍏Paši radošākie un zinošākie iegūs izglītojošu, izklaidējošu ekskursiju uz dabas atpūtas vietu (vietas aprakstītas nolikumā).

🍏Otro un trešo vietu ieguvējiem – galda spēles izglītojošai kopā būšanai.

🍏Darbi tiks nodoti arī skatītāju vērtējumam sociālo mediju platformā https://www.facebook.com/piensaugliskolai. Balsojumā noskaidrosim, kura klase iegūs simpātiju balvu – personalizētas, ar skolēnu vārdiem un programmas “Piens un augļi skolai” logo apdrukātas ūdens pudeles.

#piensunauglitavidraugi  #piensunaugliskolai 

Pēc sarunas ar LATO – Latvijas Transatlantiskā organizācija

 
26.martā Ludzas 2.vidusskolas vecāko klašu skolēniem bija iespēja tikties ar *Latvian Transatlantic Organisation (LATO) pārstāvjiem. Skolēnu atsauksmes:
Elizabete Drozdova (11.b) Nodarbība bija patiešām interesanta, izglītojoša, par nopietniem tematiem tika runāts viegli un atklāti. Tās laikā uzzināju daudz interesantu un noderīgu faktu par dezinformāciju un citām dažādām mūsdienās aktuālām tēmām, bija iespēja darboties grupās un vienkārši labi un lietderīgi pavadīt laiku!
Anžela Čubreviča (11.b) Man ļoti patika tikšanās ar LATO pārstāvjiem, jo izveidojās interesants dialogs – savā pieredzē dalījās gan viņi, gan mēs par to, kā tiek izplatītas viltus ziņas. Viss bija skaidrs un brīži, kuros bija iespēja arī pasmaidīt.
Anastasija Platonova (11.b) Bija labs noskaņojums, mēs uzzinājām vairāku skolas biedru viedokļus, diskutējam, lai tiktu pie vienota lēmuma.
Arnis Šroms (12.b) Pasākums man patika, bija interesanti diskutēt ar pārējiem un klausīties citu viedokļus. Viss labi organizēts, bija patīkami, ka paši aktīvākie saņēma balvas. Nodarbību vadītāji bija ļoti laipni un pacietīgi.
*Latvijas Transatlantiskā organizācija (LATO) ir nevalstiska sabiedriska organizācija, kas apvieno domubiedrus, kuri vēlās veicināt aktīvu Latvijas dalību NATO, sadarbību ar sabiedrotajiem un drošību, pievēršot uzmanību aizsardzības un demokrātijas jautājumiem

Skatuves runas konkursā

Apsveicam ar panākumiem Ludzas novada Skatuves runas konkursā!
Diplomu par iegūto augstāko pakāpi saņēma 5.a klase skolniece Taisija Malahova un 5.b klases skolniece Viktorija Šuvikina (skolotājas Velta Zbitkovska un Ināra Grišakova); par iegūto I pakāpi – 4.a klases skolniece Sofija Trukšāne (skolotāja Inta Trukšāne) un 10.a klases skolniece Natālija Stafecka (skolotāja Ilga Šļubčenko); par iegūto II pakāpi – 1.b klases skolniece Agate Vanaga (skolotāja Inta Trukšāne); par iegūto III pakāpi – 1.a klases skolniece Kira Gabrusāne (skolotāja Anžela Rutkovska). Liels paldies par atbalstu meiteņu vecākiem!

Karjeras nodarbība “Meža māte bērnus sauca”

 
Projekta ” KODS: L.A.U.K.I. -2” (īsteno Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes Mūžizglītības centrs kopā ar Britu padomes (British Council Latvia) pārstāvniecību Latvijā atbalstu) ietvaros Ludzas 2.vidusskolas komanda kopā ar LBTU Malnavas koledžas jauniešiem 26.martā Ludzas 2.vidusskolā organizēja karjeras nodarbību “Meža māte bērnus sauca” 5.a un 5.b klasei. Pasākumā piedalījās skolēni un skolotāji.
Projekta dalībnieki iepazīstināja ar informāciju par mežsaimniecības un kokapstrādes nozari, pastāstīja par projekta aktivitātēm un prezentācijā parādīja fotogrāfijas un video no uzņēmumu apmeklējuma.
Skolēniem tika piedāvāta Kahoot spēle “Zini vai mini!”, kurā bija iekļauti dažādi jautājumi, piemēram, cik egles sēklu ir vienā kilogramā, un kur var apskatīt bagātāko koku sugu dažādību. Skolēni aktīvi iesaistījās spēlē.
Interesanta aktivitāte bija “Uzmini, kas tas ir?”, kad tikai ar tausti bija jānosaka, kas atrodas kastē. Izrādījās, ka tikai aptaustot un neredzot, kas tas ir, nav nemaz tik viegli uzminēt, vai tā ir zāle vai sūnas; priedes vai egles čiekurs.
Paldies skolēniem par aktīvo līdzdalību un projekta dalībniekiem par nodarbības sagatavošanu!